ساخت قالب اولیه کفی کفش با پرینت سه بعدی

کفی کفش

مدل اولیه زیره کفش با روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است. این مدل باعت کاهش ریسک در فرآیند قالب سازی برای تولید انبوه می شود.

قاب گوشی پرینت سه بعدی

قاب گوشی آیفون ۶

این قاب گوشی مدل آیفون ۶ با استفاده از روش پرینت سه بعدی FDM تولید شده است. با پرینت سه بعدی می توان قاب گوشی سفارشی با اشکال متنوع و زیبا تولید کرد.

کاور موتور هوندا رنگ شده

کاور موتور هوندا رنگ شده

این قطعه به روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است و سپس فرآیند پولیش و رنگ بر روی آن انجام شده است. روش SLS توانایی خوبی از جهت پولیش و رنگ پذیری دارد.

حباب لامپ چاپ سه بعدی SLS

حباب لامپ زینتی

این قطعه یک حباب لامپ است که با روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است. این حباب میتواند طرح های بسیار جالبی را بر روی دیوار اتاق بعد از روشنایی بیندازد.

سانتا پرینت سه بعدی SLS

سه بعدی بابانوئل

این قطعه به صورت یکباره و بدون مونتاژ با استفاده از روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است. این قطعه نشاندهنده توانایی تولید قطعات تو در تو با استفاده از روش SLS می باشد.

چرخدنده پرینت سه بعدی PolyJet

چرخدنده ساعت

این چرخدنده ساعت با روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است. این قطعه دارای ۶۰ مگاپاسکال استحکام کششی می باشد و می تواند به عنوان یک قطعه عملکردی در برخی از کاربرد ها پاسخگو باشد.

چندوجهی فرکتالی پرینت سه بعدی SLS

چند وجهی فرکتالی

این قطعه یکی از نمونه های بازر است که نشاندهنده توانایی روش های پرینت سه بعدی، علی الخصوص روشی مانند SLS در تولید قطعات با پیچیدگی هندسی زیاد می باشد. هندسه این قطعه به صورتی است که با روش های سنتی ساخت و تولید مانند ماشین کاری و یا قالب گیری قابل تولید نیست.

هزار و یک شهر PolyJet

لوگوی ۲٫۵ بعدی

این لوگو به صورت ۲٫۵ بعدی و همراه با ظرافت زیاد با استفاده از روش PolyJet تولید شده است.