قطعه متخلخل پرینت سه بعدی SLS

این قطعه به روش SLS تولید شده است و دارای پیچیدگی هندسی فوق العاده زیادی است. ساختار داخلی آن به شکلی است که را روش هایی مثل روش FDM قابلیت تولید ندارد و یا اگر تولید شود امکان جدا کردن ساپورت از آن وجود ندارد. روش SLS به دلیل عدم نیاز به ساپورت امکان تولید این قطعه با این پیچیدگی هندسی را داراست.

قطعه زینتی متخلخل

مطالب مرتبط