گاید ایمپلنت پرینت سه بعدی SLS

این نمونه کار یک مدل آموزشی از گاید یا راهمای جراحی ایمپلنت دندان می باشد که به صورت عملیاتی قابل استفاده نیست و فقط برای آموزش است. البته گاید های کاربردی نیز با پرینت سه بعدی قابل تولید می باشند. این نمونه به روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است.

مدل آموزشی گاید جراحی ایمپلنت

مطالب مرتبط