بدنه پرینت سه بعدی SLS

این مدل به صورت دو تکه و مونتاژی با استفاده از روش  پرینت سه بعدی SLS و با ماده نایلون ۱۲ ساخته شده است. روش SLS برای مدل های کاربردی که تست های عملکردی روی آنها گرفته می شود روش مناسبی است.

مدل بدنه دریل دستی

مطالب مرتبط