میل لنگ پرینت سه بعدی SLS

مدل یک به یک میل لنگ خودرو که با پرینتر سه بعدی SLS تولید شده است. این قطعه به دلیل صرفه اقتصادی به صورت ۴ تکه تولید و سپس به هم مونتاژ شده است.

مدل یک به یک میل لنگ

مطالب مرتبط