مدل برج میلاد پرینت 3 بعدی SLS

مدل برج میلاد که در مقیاس یک هزارم، به روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است. این مدل به صورت سه تکه در دستگاه تولید شده است و بعد از تولید، قطعات آن به همدیگر چسبانده شده اند. این کار به دلیل صرفه اقتصادی در تولید این قطعه که نسبتا بزرگ به حساب می آید انجام گرفته است. گفتنی چسباندن قطعات به همدیگر از استحکام کار نمی کاهد ولی ممکن است دقت قطعات را تحت الشعاع قرار دهد.

مدل ۱:۱۰۰۰ برج میلاد

مطالب مرتبط