سانتا پرینت سه بعدی SLS

این قطعه به صورت یکباره و بدون مونتاژ با استفاده از روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است. این قطعه نشاندهنده توانایی تولید قطعات تو در تو با استفاده از روش SLS می باشد.

سه بعدی بابانوئل

مطالب مرتبط