حباب لامپ چاپ سه بعدی SLS

این قطعه یک حباب لامپ است که با روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است. این حباب میتواند طرح های بسیار جالبی را بر روی دیوار اتاق بعد از روشنایی بیندازد.

حباب لامپ زینتی

مطالب مرتبط