شیر جنگل پرینت سه بعدی FDM

مجسمه شیر در دو اندازه کوچک و بزرگ به روش پرینت سه بعدی FDM  و از جنس PLA تولید شده اند.

مجسمه شیر

مطالب مرتبط