بطری پرینت 3 بعدی SLS

مدل بطری شوینده که با روش پرینت سه بعدی SLS و در مقیاس یک به یک تولید شده است. تولید این قطعه جهت چکاپ طراحی قطعه قبل از تولید قالب بوده است.

مدل بطری شوینده

مطالب مرتبط