مدل قلب چاپ سه بعدی FDM

مدل قلب واقعی انسان که با استفاده از تصاویر سی تی اسکن به دست آمده است. این مدل با روش پرینت سه بعدی FDM و از ماده PLA تولید شده است.

مدل قلب انسان

مطالب مرتبط