قلب پرینت سه بعدی SLS

این قطعه از روی تصاویر واقعی سی تی اسکن قلب انسان با روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است.

مقطع قلب انسان

مطالب مرتبط