چرخدنده پرینت سه بعدی پلی جت

این چرخدنده ساعت با روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است. این قطعه دارای ۶۰ مگاپاسکال استحکام کششی می باشد و می تواند به عنوان یک قطعه عملکردی در برخی از کاربرد ها پاسخگو باشد.

چرخدنده ساعت

مطالب مرتبط