گوی پرینت سه بعدی PolyJet

این گوی با ظرافت تمام، با استفاده از روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است. در این روش لایه ها دارای ضخامت ۱۶ میکرومتر می باشند.

گوی زینتی

مطالب مرتبط