مدل لوستر پرینت سه بعدی SLA

مدل لوستر سرامیکی به روش SLA

این مدل برای فالب گیری و تولید لوستر سرامیکی تولید شده است. این مدل با روش پرینت سه بعدی SLA و از جنس رزین سفید تولید شده است. روش SLA دارای دقت ابعادی خوب و صافی سطح عالی بوده و مناسب برای مدل های قالب گیری می باشد.