چرخدنده پرینت سه بعدی پلی جت

چرخدنده ساعت

این چرخدنده ساعت با روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است. این قطعه دارای ۶۰ مگاپاسکال استحکام کششی می باشد و می تواند به عنوان یک قطعه عملکردی در برخی از کاربرد ها پاسخگو باشد.

ساخت قالب اولیه کفی کفش با پرینت سه بعدی

کفی کفش

مدل اولیه زیره کفش با روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است. این مدل باعت کاهش ریسک در فرآیند قالب سازی برای تولید انبوه می شود. جنس این نمونه تولید شده از رزین انعطاف پذیر می باشد.

هزار و یک شهر PolyJet

لوگوی ۲٫۵ بعدی

این لوگو به صورت ۲٫۵ بعدی و همراه با ظرافت زیاد با استفاده از روش PolyJet تولید شده است.

زینتی پرینت 3 بعدی PolyJet

گوی، داخل قفسه

این قطعه کار به روش PolyJet تولید شده است. این قطعه در واقع خود ۲ قطعه است که در یک بار تولید ساخته شده اند. در حقیقت حد فاصل قطعه داخلی با قطعه بیرونی ساپورت گذاری شده است که بعد از از بین رفتن ساپورت قطعات از همدیگر جدا شده و به صورت دو قطعه جداگانه تو در تو در آمده اند.

پزشکی پرینت سه بعدی PolyJet

تجهیز چشم پزشکی

این قطعه به صورت دو تکه با استفاده از پرینتر سه بعدی PolyJet تولید شده است.

چرخدنده پرینت 3 بعدی PolyJet

چرخدنده تو در تو

این قطعه مونتاژی به صورت یکباره توسط پرینتر سه بعدی PolyJet تولید شده است و بعد از تولید هیچگونه مونتاژی بر روی آن انجام نشده است.

رنجیرچرخ پرینت سه بعدی PolyJet

زنجیر چرخ یکپارچه

این نمونه زنجیر چرخ به روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است و شاخصه آن این است از هیچ ابتدا و انتهایی ندارد و به صورت مونتاژ شده تولید شده است.

گوی پرینت سه بعدی PolyJet

گوی زینتی

این گوی با ظرافت تمام، با استفاده از روش پرینت سه بعدی PolyJet تولید شده است. در این روش لایه ها دارای ضخامت ۱۶ میکرومتر می باشند.