کاور موتور هوندا رنگ شده

کاور موتور هوندا رنگ شده

این قطعه به روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است و سپس فرآیند پولیش و رنگ بر روی آن انجام شده است. روش SLS توانایی خوبی از جهت پولیش و رنگ پذیری دارد.

حباب لامپ چاپ سه بعدی SLS

حباب لامپ زینتی

این قطعه یک حباب لامپ است که با روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است. این حباب میتواند طرح های بسیار جالبی را بر روی دیوار اتاق بعد از روشنایی بیندازد.

سانتا پرینت سه بعدی SLS

سه بعدی بابانوئل

این قطعه به صورت یکباره و بدون مونتاژ با استفاده از روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است. این قطعه نشاندهنده توانایی تولید قطعات تو در تو با استفاده از روش SLS می باشد.

چندوجهی فرکتالی پرینت سه بعدی SLS

چند وجهی فرکتالی

این قطعه یکی از نمونه های بازر است که نشاندهنده توانایی روش های پرینت سه بعدی، علی الخصوص روشی مانند SLS در تولید قطعات با پیچیدگی هندسی زیاد می باشد. هندسه این قطعه به صورتی است که با روش های سنتی ساخت و تولید مانند ماشین کاری و یا قالب گیری قابل تولید نیست.

درپوش رنگ شده پرینت سه بعدی SLS

درپوش پولیش و رنگ شده

این درپوش برای استفاده به عنوان کاور یک سیستم الکترونیکی، با روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است و سپس فرآیند پولیش و رنگ بر روی آن انجام شده است. همانطور که دیده می شود انواعی از رنگ های ساده و طرح دار بر روی این قطعات قابل اجراست.

پرینت سه بعدی SLS پولیش و رنگ شده

درپوش ظروف آشپزخانه

این قطعه به روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده و مراحل پولیش و رنگ را پشت سر گذاشته است. این قطعه با دو نوع رنگ تست شده است.

گاید ایمپلنت پرینت سه بعدی SLS

مدل آموزشی گاید جراحی ایمپلنت

این نمونه کار یک مدل آموزشی از گاید یا راهمای جراحی ایمپلنت دندان می باشد که به صورت عملیاتی قابل استفاده نیست و فقط برای آموزش است. البته گاید های کاربردی نیز با پرینت سه بعدی قابل تولید می باشند. این نمونه به روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است.

غیرممکن پرینت سه بعدی SLS

گوی های تو در تو

این نمونه کار نشان دهنده قابلیت روش SLS در تولید قطعات در داخل یکدیگر است و توانایی SLS در تولید هندسه های پیچیده را نشان می دهد. اصولا روش SLS به دلیل اینکه نیازی به ساپورت گذاری ندارد امکان تولید این قطعات با این هندسه را دارا می باشد. نکته دیگر در این قطعه کار این است که قطعات در داخل یکدیگر تولید شده اند و بعد از تولید داخل همدیگر قرار نگرفته اند.

پارو چرخان پرینت سه بعدی SLS

مدل مفهومی Paddle Wheel

این قطعه به روش SLS و با ماده اولیه پلی آمید ۱۲ تولید شده است و یک مدل عملیاتی و کاربردی است که می توان تست های عملکردی بر روی آن انجام داد.

داربست استخوانی پرینت 3 بعدی SLS

مدل داربست استخوانی

این قطعه مدل یک داربست استخوانی یا اسکفلد (تولید شده با روش پرینت سه بعدی SLS) است که در مهندسی بافت استفاده می شود. در این روش در مهندسی بافت یک ساختار داربست مانند مانند این شکل را تولید کرده و سلول های بنیادی را در بستر آن رشد می دهند. ساختار پیچیده این داربست ها باعث شده است که یکی از روش های تولید آنها با استفاده از پرینت سه بعدی باشد.