درپوش رنگ شده پرینت سه بعدی SLS

درپوش پولیش و رنگ شده

این درپوش برای استفاده به عنوان کاور یک سیستم الکترونیکی، با روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است و سپس فرآیند پولیش و رنگ بر روی آن انجام شده است. همانطور که دیده می شود انواعی از رنگ های ساده و طرح دار بر روی این قطعات قابل اجراست.

پرینت سه بعدی SLS پولیش و رنگ شده

درپوش ظروف آشپزخانه

این قطعه به روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده و مراحل پولیش و رنگ را پشت سر گذاشته است. این قطعه با دو نوع رنگ تست شده است.

پرینت سه بعدی FDM رنگ دستی

مدل کشتی با رنگ دستی

این یک ماکت نمایشی از کشتی باربری است که به روش پرینت سه بعدی FDM تولید شده است و سپس به صورت دستی رنگ و پولیش شده است.

گاید ایمپلنت پرینت سه بعدی SLS

مدل آموزشی گاید جراحی ایمپلنت

این نمونه کار یک مدل آموزشی از گاید یا راهمای جراحی ایمپلنت دندان می باشد که به صورت عملیاتی قابل استفاده نیست و فقط برای آموزش است. البته گاید های کاربردی نیز با پرینت سه بعدی قابل تولید می باشند. این نمونه به روش پرینت سه بعدی SLS تولید شده است.

غیرممکن پرینت سه بعدی SLS

گوی های تو در تو

این نمونه کار نشان دهنده قابلیت روش SLS در تولید قطعات در داخل یکدیگر است و توانایی SLS در تولید هندسه های پیچیده را نشان می دهد. اصولا روش SLS به دلیل اینکه نیازی به ساپورت گذاری ندارد امکان تولید این قطعات با این هندسه را دارا می باشد. نکته دیگر در این قطعه کار این است که قطعات در داخل یکدیگر تولید شده اند و بعد از تولید داخل همدیگر قرار نگرفته اند.

زینتی پرینت 3 بعدی PolyJet

گوی، داخل قفسه

این قطعه کار به روش PolyJet تولید شده است. این قطعه در واقع خود ۲ قطعه است که در یک بار تولید ساخته شده اند. در حقیقت حد فاصل قطعه داخلی با قطعه بیرونی ساپورت گذاری شده است که بعد از از بین رفتن ساپورت قطعات از همدیگر جدا شده و به صورت دو قطعه جداگانه تو در تو در آمده اند.

پارو چرخان پرینت سه بعدی SLS

مدل مفهومی Paddle Wheel

این قطعه به روش SLS و با ماده اولیه پلی آمید ۱۲ تولید شده است و یک مدل عملیاتی و کاربردی است که می توان تست های عملکردی بر روی آن انجام داد.

داربست استخوانی پرینت 3 بعدی SLS

مدل داربست استخوانی

این قطعه مدل یک داربست استخوانی یا اسکفلد (تولید شده با روش پرینت سه بعدی SLS) است که در مهندسی بافت استفاده می شود. در این روش در مهندسی بافت یک ساختار داربست مانند مانند این شکل را تولید کرده و سلول های بنیادی را در بستر آن رشد می دهند. ساختار پیچیده این داربست ها باعث شده است که یکی از روش های تولید آنها با استفاده از پرینت سه بعدی باشد.

پرینت سه بعدی SLS رنگ Dye

قطعه رنگ شده با فناوری Dye

این قطعه با روش پرینت سه بعدی SLS از جنس پلی آمید ۱۲ تولید شده است و سپس با استفاده از فناوری رنگ Dye رنگ شده است. در این روش قطعات در رنگ غوطه ور شده و لذا رنگ به داخل آن نفوذ کرده و ماندگاری بهتری دارد و مزیت دیگر این روش توانایی رنگ قسمت های غیر قابل دسترس قطعات است.

بدنه پرینت سه بعدی SLS

مدل بدنه دریل دستی

این مدل به صورت دو تکه و مونتاژی با استفاده از روش  پرینت سه بعدی SLS و با ماده نایلون ۱۲ ساخته شده است. روش SLS برای مدل های کاربردی که تست های عملکردی روی آنها گرفته می شود روش مناسبی است.