انواع پرینتر های سه بعدی

پرینت سه بعدی چیست؟ | دسته بندی کامل و جامع انواع روش ها

امروزه برای بسیاری از خوانندگان فناوری پرینت سه بعدی شناخته شده است. اما هنوز بسیاری از مردم با فناوری های مختلف پرینت سه بعدی آشنا نیستند. مانند پرینتر های دو بعدی کاغذ که فناوری های مختلفی مانند پرینتر های جوهر افشان و لیزری برای آنها وجود دارد، پرینتر های سه بعدی نیز دارای فناوری های بسیار متفاوتی می باشند که تعداد آنها هر روز در حال افزایش است. این روش های مختلف از حیث تکنیک به هم افزودن مواد و از نوع به کار گیری مواد مختلف دارای تفاوت می باشند. اما همه این روش ها را می توان در یک دسته بندی منطقی قرارداد تا مردم بتوانند آنها را بهتر بشناسند و در برخورد اول با روش های گوناگون دچار سر درگمی نشوند. در این مقاله قصد ما این است که دسته بندی روش های مختلف پرینت سه بعدی را به مخاطبان معرفی کنیم.

ادامه مطلب “پرینت سه بعدی چیست؟ | دسته بندی کامل و جامع انواع روش ها”