نمونه سازی سریع

نمونه سازی سریع چیست؟

نمونه سازی سریع در واقع همان چیزی است که امروزه در ادبیات علمی به آن ساخت افزایشی و در ادبیات تجاری به آن پرینت سه بعدی گفته می شود. این عنوان نام قدیمی تر و البته غیر استاندارد برای همین مفهوم امروزی پرینت سه بعدی است. کسانی که از قدیم تر با فناوری پرینت سه بعدی، آشنا هستند آن را با عنوان نمونه سازی سریع می شناسند و در کنار آن با عناوینی مثل قالب سازی سریع و ساخت سریع نیز آشنا هستند. اما امروزه عناوین استانداردی برای این فناوری انتخاب شده است و نمونه سازی سریع به عنوان یکی از کاربرد های پرینت سه بعدی یا ساخت افزایشی شناخته می شود. در این مقاله با عنوان نمونه سازی سریع و کاربرد های آن در صنعت آشنا می شوید. 

ادامه مطلب “نمونه سازی سریع چیست؟”