پرینت سه بعدی یک خودروی الکتریکی

پرینت سه بعدی یک خودروی الکتریکی

از گذشته تکنولوژی پرینت سه بعدی در صنعت خودروسازی برای ایجاد نمونه های اولیه کاربردی مورد استفاده قرار می گرفته است. پس از سال ها، صنعت خودروسازی شروع به استفاده از مزایای فناوری چاپ سه بعدی برای ساخت قطعات نهایی کاربردی، تولید قطعات پیچیده و همچنین سفارشی سازی بیشتر در مرحله طراحی کرده است. یکی از آخرین پروژه هایی که برخی از امکانات فناوری پرینت سه بعدی در صنعت خودروسازی را به نمایش می گذارد پروژه Chameleon است. این پروژه شامل ساخت یک وسیله نقلیه الکتریکی با بهره گیری از تکنولوژی پرینت سه بعدی است.

ادامه مطلب “پرینت سه بعدی یک خودروی الکتریکی”