نمونه سازی سریع با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی

نمونه سازی سریع با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی

یکی از آخرین تحقیقات نشان داده است که گسترده ترین کاربرد تکنولوژی پرینت سه بعدی نمونه سازی است و استفاده از این فناوری برای تولید انبوده به آرامی در حال تغییر می باشد. نمونه سازی سریع مجموعه ای از تکنیک ها برای تولید سریع یک مدل مقیاسی از یک قطعه فیزیکی است. استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی برای نمونه سازی در مقایسه با روش های سنتی تولیدی مزایای فراوانی از نظر هزینه، زمان و گزینه های طراحی فراهم می کند.

ادامه مطلب “نمونه سازی سریع با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی”
پرینت سه بعدی یک چراغ معلق

پرینت سه بعدی یک چراغ معلق

امروزه شاهد این هستیم که چگونه تکنولوژی پرینت سه بعدی می تواند در ایجاد اشکال و فرم هایی که ساخت آنها با روش های معمول تولیدی غیرممکن است الهام بخش طراحان باشد. طرح های جدید نه تنها در صنعت مد بلکه در صنعت معماری نیز در حال ظهور هستند. با افزایش روزافزون مواد پرینت سه بعدی جدید و تکنیک هایی که آزادی و خلاقیت بیشتر و بیشتری را فراهم می آوردند، هنرمندان از سراسر جهان شروع به کشف پتانسیل های فناوری چاپ سه بعدی برای کاربردهای خلاقانه و ساخت قطعات هنری کرده اند. یکی از جدیدترین پروژه ها در صنعت معماری داخلی چراغ معلق HorizON است. این لامپ دارای یک الگوی پرینت سه بعدی شده پیچیده است که فناوری های پیشرفته را با ساخت سنتی ایتالیایی شامل شیشه معروف مورانو  ترکیب می کند.

ادامه مطلب “پرینت سه بعدی یک چراغ معلق”
دستورالعمل های طراحی برای انواع پرینت سه بعدی

دستورالعمل های طراحی برای انواع پرینت سه بعدی

هر قطعه ای پیش از شروع عملیات پرینت سه بعدی باید طراحی شود. طراحی مدل های سه بعدی در نرم افزار های  CADیا CAM انجام می شود و در نظر گرفتن محدودیت های تکنولوژی پرینت سه بعدی هنگام طراحی یک قطعه بسیار اهمیت دارد. اگرچه فناوری پرینت سه بعدی می تواند هر هندسه ای را ایجاد کند اما با در نظر گرفتن این محدودیت ها بیشتر هندسه ها را می توان برای چاپ کارآمدتر، بهینه کرد.

ادامه مطلب “دستورالعمل های طراحی برای انواع پرینت سه بعدی”