راهنمای انتخاب نازل پرینتر سه بعدی

راهنمای انتخاب نازل پرینتر سه بعدی

هنگام پرینت سه بعدی یک قطعه موارد بسیاری باید در نظر شود. تنظیمات بسیاری پیش از شروع چاپ باید بررسی شوند. یکی از مواردی که اغلب نادیده گرفته می شود نازل است. با این حال، نازل به عنوان آخرین بخشی که با فیلامنت پرینت سه بعدی در تماس است تأثیر قابل توجهی بر زمان و کیفیت چاپ دارد. انتخاب نازل مناسب گامی مهم در بهبود کیفیت چاپ سه بعدی است. در این مقاله اطلاعات لازم جهت انتخاب مناسب ترین نازل مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب “راهنمای انتخاب نازل پرینتر سه بعدی”