کاربردهای پرینت سه بعدی در دندانپزشکی

کاربرد پرینت سه بعدی در دندانپزشکی

در طول چند دهه گذشته، به کمک تکنولوژی پرینت سه بعدی انقلاب عظیمی در صنعت دندانپزشکی رخ داده است. چندین کاربرد مختلف برای استفاده پرینت سه بعدی در دنانپزشکی از اصلاح دندان های شکسته تا ساده تر شدن ارتودنسی توسعه داده شده است. هر آنچه که باید از کاربرد های پرینت سه بعدی در صنعت دندانپزشکی بدانید را در این مقاله بخوانید. ادامه مطلب “کاربرد پرینت سه بعدی در دندانپزشکی”