روش جدید پرینت سه بعدی چوب

روش جدید پرینت سه بعدی چوب

در ابتدای سال جاری شرکت آمریکایی Desktop Metal تمایل خود برای در دست گرفتن بازار پرینت سه بعدی رزینی با خرید یکی از شرکت های پیشرو در زمینه پرینت سه بعدی رزین به نام EnvisionTEC اعلام کرد. اخیراً این شرکت آمریکایی با یک شرکت متخصص در زمینه پرینت سه بعدی چوبی به نامForust Corporation اعلام همکاری کرده است. شرکتDesktop Metal  به لطف این مشارکت یک فرایند پرینت سه بعدی جدید به نام Forust برای چاپ سه بعدی قطعات چوبی کاربردی توسعه داده است. این فرایند جدید پرینت مبتنی بر فناوری بایندرجت و ضایعات صنایع چوب (خاک اره و لیگنین) خواهد بود.

ادامه مطلب “روش جدید پرینت سه بعدی چوب”