حداکثر حجم فایل: 20MB
فرمت‌های قابل قبول: STL, IGS, IGES, STP, STEP, XT, ZIP
در صورتی که فایل شما فاقد شرایط بالاست، با ما تماس بگیرید