در صنعت خودرو به دلیل رقابتی که در عرضه محصولات وجود دارد، نیاز است تا خودروسازان همیشه به دنبال معرفی محصولات جدید به بازار باشند تا از رقبای خود عقب نمانند. از این روی نیاز به تحقیق و توسعه و نمونه سازی در صنعت خودرو به شدت وجود دارد. از بدو ورود فناوری پرینت سه بعدی به صنعت، یکی از اصلی ترین کاربرد های این فناوری، نمونه سازی قطعات جدید در خودروسازی ها بوده است.