فناوری ما به سازندگان فیلم، انیمیشن، مجسمه سازها و سایر هنرمندان این قابلیت را می دهد تا شخصیت های خاص، ماکت، مجسمه و حتی آثار تاریخی و باستانی و هر چه که در خیال می گنجد را با نهایت خلاقیت و نوآوری خلق کنند. در واقع فناوری ما ایده ها را به واقعیت تبدیل می کند و این قابلیت را به وجود آورده تا هنرمندان نهایت تخیل خود را به کار بسته و آثار دیده نشده و نو به وجود آورند . کاربرد های هنری پرینت سه بعدی:

  1. ساخت ماکت های معماری
  2. شخصیت های انیمیشن
  3. تولید مجسمه و المان های تجسمی
  4. تبلیغات
  5. معماری نور و نور پردازی