فایل سه بعدی ندارید!؟ با ما تماس بگیرید. کافی است خود قطعه، سالم یا آسیب دیده، یا تصویری از قطعه، یا حتی ایده ای در ذهن داشته باشید، در این شرایط با فرآیند های مهندسی معکوس و طراحی سه بعدی، ما فایل سه بعدی قطعه را برای شما طراحی می کنیم. فرآیند های زیر در راستای مهندسی معکوس قطعه شما در آیدیزاین صورت می گیرد:

تحویل قطعه ، تصویر آن ، یا توضیح یک ایده ذهنی

۱- طراحی از روی اصل قطعه: ساده ترین روش توضیح دادن تمام جزئیات یک قطعه وجود خود قطعه است. اگر خود قطعه به صورت سالم یا حتی آسیب دیده موجود باشد ساده ترین مرجع برای طراحی فایل سه بعدی همان قطعه می باشد.

۲- طراحی از روی تصویر: اگر خود قطعه موجود نباشد می توانیم از روی تعداد کافی تصویر از قطعه که جزئیات آن را نمایش می دهد قطعه را طراحی کنیم.

۳- طراحی قطعه با توضیحات شفاهی یا مکتوب مدل ذهنی: در صورتی که طرح جدیدی مد نظر است حتی می ‌توانید طراحی در ذهن خود را به صورت مکتوب یا شفاهی به آیدیزاین ارائه دهید.

اسکن سه بعدی قطعه و فایل ابر نقاط

در صورت وجود قطعه، توسط اسکنر سه بعدی اسکن می شود و خروجی آن فایل ابر نقاط است که در اکثر موارد به خودی خود قابل استفاده نیست و نیاز به ترمیم و پردازش دارد.

تبدیل فایل ابر نقاط به فایل CAD یا طراحی سه بعدی

طراح در این مرحله از روی فایل ابر نقاط یا از روی تصویر قطعه یا ایده ذهنی به ترسیم فایل سه بعدی می پردازد.

فایل تمیز و دقیق خروجی این بخش کاربرد های مختلف دارد و می تواند در هر یک از موارد زیر استفاده شود:

پرینت سه بعدی، ماشینکاری CNC، طراحی قالب ترزیق پلاستیک یا دایکاست و طراحی تکنولوژی ریخته گری قطعه

در صورت نیاز به مشاوره در این رابطه با ما تماس بگیرید.