شرکت دانش بنیان “آسال لیزر ساخت” با نام تجاری “گروه پرینت سه بعدی آیدیزاین”، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت ساخت افزایشی ( پرینت سه بعدی )، در زمینه بومی سازی زنجیره ی تامین ماشین آلات و ارائه خدمات تولید قطعات به کمک این فناوری مشغول به فعالیت می باشد. پاسخگویی به نیاز روز بخش های مختلف صنعت، پزشکی و پژوهشی کشور و همچنین فرهنگ سازی و جهت دهی به آنها  و ورود به عرصه بازار های بین المللی از جمله وظایف شرکت می باشد.

شرکت آسال لیزر ساخت بر آن است تا با کمک نیروهای جوان و نخبه تحصیل کرده خود که سرمایه های اصلی شرکت هستند، برنامه های هدف دار میان مدت و بلند مدت خود را در راستای تبدیل ایران به قطب جهانی فناوری ساخت افزایشی (پرینت سه بعدی) عملیاتی کند.