متخصصین حوزه صنایع الکترونیک، تمرکز بر طراحی بورد های سیستم های الکترونیکی دارند و علاقه مند هستند به راحتی بتوانند برای تجهیزات خود پوشش و کاور زیبایی تولید کنند که بتوانند به راحتی آن را به مشتریان نشان داده و به فروش برسانند. لذا این صنایع نیز مشتریان قطعات پلیمری تولید شده با پرینت سه بعدی هستند، خصوصا در مواردی که تیراژ تولید آنها به نسبت کم باشد و یا شکل قطعات پیچیده باشند. برخی از موارد استفاده پرینت سه بعدی در صنایع الکترونیک شامل موارد زیر می شود:

  1. تولید قاب و کاور پلاستیکی سیستم های الکترونیکی در تیراژ کم
  2. تحقیق و توسعه سیستم های جدید
  3. کلید ها، دکمه ها، دستگیره ها، علائم هشدار
  4. پایه بورد ها و مونتینگ های پلاستیکی
  5. کانکتورهای برقی