پارچه پرینت سه بعدی SLS

این قطعه که نمونه ای از یک پارچه توری است که با فناوری پرینت سه بعدی SLS تولید شده است و توانایی این فناوری در صنعت نساجی و مد و لباس را نشان می دهد.

پارچه توری با پرینت سه بعدی

مطالب مرتبط